lỗi
  • Giao diện này không hiển thị được nữa. Vui lòng liên hệ với ban quản trị trang web.

Bảng giá thép tấm, lá SS400-CT3C-08KP-Q345B

BẢNG BÁO GIÁ THÉP TẤM

Chuyên cung cấp các loại thép tấm, thép lá thông dụng với đủ quy cách và độ dầy, thép tấm chống trơn...

Nhận cắt theo quy cách, bản vẽ yêu cầu. Nhanh, chính xác, đẹp!

I.THÉP TẤM THÔNG DỤNG
         
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN KG/TẤM GIÁ /KG
1 2x1250x2500 SS400-TQ 49,06              15.500
2 3x1500x6000 SS400-TQ 211,95              15.100
3 4x1500x6000 SS400-Nga 282,6              15.200
4 4x1500x6000 SEA1010-Arap 353,3              15.800
5 5x1500x6000 K SS400-Nga 353,25              15.500
6 6x1500x6000 SS400-TQ 423,9              15.800   -  
7 6x1500x6000 SS400-Nga 423,9              15.300
8 6x1500x6000 K SS400-Nga 423,9              15.300
9 6x1500x6000 CT3-KMK 423,9              15.600
10 6x1500x6000 CT3-DMZ 423,9              15.800   -  
11 8x1500x6000 CT3-KMK 565,2              15.300
12 8x1500x6000 SS400-Nga 565,2              15.100
13 8x1500x6000 K SS400-Nga 565,2              15.100
14 8x1500x6000 CT3-DMZ 565,2              15.100
15 8x1500x6000 SS400-TQ 565,2              15.800   -  
16 10x1500x6000 SS400-TQ 706,5              15.800
17 10x1500x6000 SS400-Nga 706,5              15.000
18 10x1500x6000 K SS400-Nga 706,5              15.000
19 10x1500x6000 CT3-KMK 706,5              15.300
20 10x1500x6000 CT3-DMZ 706,5              15.000
21 12x1500x6000 SS400-TQ 847,8              15.300
22 12x1500x6000 CT3-DMZ 847,8              15.800   -  
23 14x2000x6000 SS400-TQ 1318,8              15.500
24 14x2000x12000 SS400-NB 989,1              15.500
25 14x1500x6000 SS400-TQ 989,1              15.500    -  
26 16x1500x6000 SS400-Nga 1130,4              15.500  -  
27 16x2000x12000 SS400-TQ 3014,4              15.500
28 16x2030x6000 SS400-TQ 3059,6              15.500  -  
29 16x2030x12000 SS400-TQ 3059,61              15.500  
30 16x2000x12000 SS400-NB 3014,4              15.500-  
31 18x2000x12000 SS400-NB 3391,2              15.400
32 20x2000x12000 SS400-TQ 3768              15.600
33 20x2500x12000 SS400-TQ 4710              15.500    -  
34 22x2000x6000 SS400-TQ 2072,4              15.400
35 25x2500x12000 SS400-TQ 5887,5              15.600
36 30x2000x12000 SS400-TQ 5652              15.600
37 30x2400x12000 SS400-TQ 7536              15.500
38 40x1500x6000 SS400-TQ 2826              15.500
39 40x2000x12000 SS400-TQ 7536              15.700
40 50x2000x6000 SS400-TQ 4710              15.600
41 60x2000x6000 SS400-NB Qua cân              15.500
42 100x2000x6000 SS400-NB Qua cân              15.100
43 120x2000x6000 SS400-NB Qua cân              15.100
44 140x2000x6000 SS400-NB Qua cân              15.100
45 150x2000x6000 SS400-NB Qua cân              15.100
         
II. THÉP TẤM CƯỜNG ĐỘ CAO
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN KG/TẤM GIÁ /KG
1 4x1500x 6000 SM490B-NB 282,6              15.900  
2 4x1500x 6000 Q345B-TQ 282,6              15.900
3 5x1500x6000 SM490B-NB 353,25              15.900  
4 5x1500x6000 Q345B-TQ 353,25              15.900
5 6x1500x6000 SM490B-NB 423,9              15.900 
6 6x1500x6000 Q345B-TQ 423,9              15.700
7 8x1500x6000 Q345B-TQ 565,2              15.700
8 8x2000x6000 Q345B-TQ 753,6              15.900
9 8x1500x6000 SM490B-NB 753,6              15.700
10 10x1500x6000 Q345B-TQ 706,5              15.700
11 12x1500x6000 Q345B-TQ 847,8              15.700
12 12x2000x6000 Q345B-TQ 1130,4              15.900
13 14x1500x6000 SM490B-NB 989,1              15.900
14 14x2000x6000 Q345B-TQ 1318,8              16.300
15 14x2000x12000 Q345B-TQ 2637,6              16.300
16 16x2000x6000 Q345B-TQ 1507,2              15.900    -  
17 16x2000x12000 Q345B-TQ 3014,4              16.300
18 18x2000x12000 Q345B-TQ 3391,2              16.300
19 20x2000x12000 Q345B-TQ 3768              16.300
20 25x2000x9000 Q345B-TQ 3532,5              16.100
21 25x2000x12000 Q345B-TQ 4710              16.300
22 30x2000x6000 Q345B-TQ 2826              16.300
23 40x2000x6000 Q345B-TQ 3768              16.700
24 50x2000x6000 Q345B-TQ 9420              16.700
         
         
III. THÉP TẤM MV ( CHỐNG TRƯỢT)
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN KG/TẤM GIÁ /KG
1 3x1,250x6,000 SS400-TQ 199,125              15.600  
2 3x1,500x6,000 SS400-TQ 238,95              15.600
3 4x1,500x6,000 SS400-TQ 309,6              15.500
4 5x1,500x6,000 SS400-TQ 380,25              15.500
5 6x1,500x6,000 SS400-TQ 450,9              15.500
IV. Thép tấm cắt theo yêu cầu    
2+3+4+5+6+7+8+9 x C Báo giá theo yêu cầu cua KH
         
 Tất cả các hàng trên đều có chứng chỉ chất lượng, xuất xứ của nhà sản xuất.
 

Để được báo giá chi tiết, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Trụ sở: 136 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Chi nhánh: 100 Đường TA32, P. Thới An, Quận 12, TP.HCM
Tel: 08. 6259 3033 – 6259 3035 / Fax: 08. 6259 3038
Mobile: 0909.500.176 (Ms Ngân) - 0932-059-176 (Mr Trường) – 0973.852.798 (Ms Trang)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – YM/Skype: thepbaotin – www.thepbaotin.com