Ngôn ngữ

banggia

Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty Thép Bảo Tín xin kính gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty.

Công ty TNHH Thép Bảo Tín là đại lý phân phối chính thức các sản phẩm phụ kiện nối ống thép của DY BEND VINA tại thị trường Việt Nam, với giá tốt nhất. Chúng tôi bán hàng trên toàn quốc, hàng có thể chuyên bằng xe tải, tàu hỏa...

DY BEND VINA là nhà sản xuất phụ kiện ống nối thép chuyên nghiệp với các sản phẩm như: co/cút 90 độ (dài/ngắn), cút/chếch 45 độ, côn thu (đồng tâm/lệch tâm), tê (đều/giảm), bịt/chụp, mặt bích (rỗng/mù)...

DY BEND VINA là công ty 100% vốn Hàn Quốc. Các sản phẩm của DY BEND VINA đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn KS A ISO 9001: 2007 / ISO 9001:2000 (Bộ phận Đảm bảo Chất lượng thuộc Viện Nghiên cứu Vật liệu Xây dựng Hàn Quốc), KS (Korea Industrial Standards –Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc), JIS (Japanese Industrial Standard – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản).

Sản phẩm của DY BEND VINA có đủ mọi kích cỡ và được sản suất theo tiêu chuẩn KS, JIS, ANSI, ASTM, BS, DIN, chuyên phục vụ cho các công trình dân dụng và công nghiệp như hệ thống PCCC và hệ thống Chiller cho các tòa nhà cao tầng, cao ốc văn phòng , chung cư cao cấp; và dùng trong đường dẫn gas, dầu, khí, hơi…

Chúng tôi nhận cung cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam và xuất khẩu.

Sản xuất kinh doanh các loại phụ kiện hàn bằng thép carbon: Co ( Cút ) ; Tê ; Bầu giảm ( Côn thu ) ; Cap ( Nắp bịt, Chén hàn ).

Sử dụng trong các ngành : Xây dựng, Hơi, Nước, Xăng dầu, Hệ thống PCCC của các Cao Ốc, các dự án Công Nghiệp quan trong, công nghệ hóa đóng tàu...

KS/JIS Unit:mm
 
Nominal Pipe Size (NPS) Outside Diameter Center-to-End
A B D1 D2 C M
15×15×15
20×20×20
20×20×15
½×½×½
¾×¾×¾
¾×¾×½
21.7
27.2
27.2
21.7
27.2
21.7
25.4
28.6
28.6
25.4
28.6
28.6
25×25×25
25×25×20
5×25×15
1×1×1
1×1×¾
1×1×½
34.0
34.0
34.0
34.0
27.2
21.7
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
32×32×32
32×32×25
32×32×20
32×32×15
1¼×1¼×1¼
1¼×1¼×1
1¼×1¼×¾
1¼×1¼×½
42.7
42.7
42.7
42.7
42.7
34.0
27.2
21.7
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
40×40×40
40×40×32
40×40×25
40×40×20
40×40×15
1½×1½×1½
1½×1½×1¼
1½×1½×1
1½×1½×¾
1½×1½×½
48.6
48.6
48.6
48.6
48.6
48.6
42.7
34.0
27.2
21.7
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
50×50×50
50×50×40
50×50×32
50×50×25
50×50×20
2×2×2
2×2×1½
2×2×1¼
2×2×1
2×2×¾
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
48.6
42.7
34.0
27.2
63.5
63.5
63.5
63.5
63.5
63.5
60.3
57.2
50.8
44.5
65×65×65
65×65×50
65×65×40
65×65×32
65×65×25
2½×2½×2½
2½×2½×2
2½×2½×1½
2½×2½×1¼
2½×2½×1
76.3
76.3
76.3
76.3
76.3
76.3
60.5
48.6
42.7
34.0
76.2
76.2
76.2
76.2
76.2
76.2
69.9
66.7
63.5
57.2
80×80×80
80×80×65
80×80×50
80×80×40
80×80×32
3×3×3
3×3×2½
3×3×2
3×3×1½
3×3×1¼
89.1
89.1
89.1
89.1
89.1
89.1
76.3
60.5
48.6
42.7
85.7
85.7
85.7
85.7
85.7
85.7
82.6
76.2
73.0
69.9
90×90×90
90×90×80
90×90×65
90×90×50
90×90×40
3½×3½×3½
3½×3½×3
3½×3½×2½
3½×3½×2
3½×3½×1½
101.6
101.6
101.6
101.6
101.6
101.6
89.1
76.3
60.5
48.6
95.3
95.3
95.3
95.3
95.3
95.3
92.1
88.9
82.9
79.4
100×100×100
100×100×90
100×100×80
100×100×65
100×100×50
100×100×40
4×4×4
4×4×3½
4×4×3
4×4×2½
4×4×2
4×4×1½
114.3
114.3
114.3
114.3
114.3
114.3
114.3
101.6
89.1
76.3
60.3
48.6
104.8
104.8
104.8
104.8
104.8
104.8
104.8
101.6
98.4
95.3
88.9
85.7
125×125×125
125×125×100
125×125×90
125×125×80
125×125×65
125×125×50
5×5×5
5×5×4
5×5×3½
5×5×3
5×5×2½
5×5×2
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
114.3
101.6
89.1
76.3
60.5
123.8
123.8
123.8
123.8
123.8
123.8
123.8
117.5
114.3
111.1
108.0
104.8
150×150×150
150×150×125
150×150×100
150×150×90
150×150×80
6×6×6
6×6×5
6×6×4
6×6×3½
6×6×3
165.2
165.2
165.2
165.2
165.2
165.2
139.8
114.3
101.6
89.1
142.9
142.9
142.9
142.9
142.9
142.9
136.5
130.2
127.0
123.8
200×200×200
200×200×150
200×200×125
200×200×100
200×200×100
8×8×8
8×8×6
8×8×5
8×8×4
8×8×3½
216.3
216.3
216.3
216.3
216.3
216.3
165.2
139.8
114.3
101.6
177.8
177.8
177.8
177.8
177.8
177.8
168.3
161.9
155.6
152.4
250×250×250
250×250×200
250×250×150
250×250×125
250×250×100
10×10×10
10×10×8
10×10×6
10×10×5
10×10×4
267.4
267.4
267.4
267.4
267.4
267.4
216.3
165.2
139.8
114.3
215.9
215.9
215.9
215.9
215.9
215.9
203.2
193.7
190.5
184.2
 
 
 
ANSI Unit:inch
 
Nominal Pipe Size (NPS) Outsiden Diameter at Bevel Center-to-End
D1 D2 C M
½×½×½
½×½×⅜
½×½×¼
0.84
0.84
0.84
0.84
0.68
0.54
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
¾×¾×¾
¾×¾×½
¾×¾×⅜
1.05
1.05
1.05
1.05
0.84
0.68
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1×1×1
1×1×¾
1×1×½
1.32
1.32
1.32
1.32
1.05
0.84
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1¼×1¼×1¼
1¼×1¼×1
1¼×1¼×¾
1¼×1¼×½
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.32
1.05
0.84
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1½×1½×1½
1½×1½×1¼
1½×1½×1
1½×1½×¾
1½×1½×½
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.66
1.32
1.05
0.84
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2×2×2
2×2×1½
2×2×1¼
2×2×1
2×2×¾
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
1.90
1.66
1.32
1.05
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.38
2.25
2.00
1.75
2½×2½×2½
2½×2½×2
2½×2½×1½
2½×2½×1¼
2½×2½×1
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.38
1.90
1.66
1.32
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.75
2.62
2.50
2.25
3×3×3
3×3×2½
3×3×2
3×3×1½
3×3×1¼
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
2.88
2.38
1.90
1.66
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.25
3.00
2.88
2.75
3½×3½×3½
3½×3½×3
3½×3½×2½
3½×3½×2
3½×3½×1½
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.50
2.88
2.38
1.90
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.62
3.50
3.25
3.12
4×4×4
4×4×3½
4×4×3
4×4×2½
4×4×2
4×4×1½
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.00
3.50
2.88
2.38
1.90
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.00
3.88
3.75
3.50
3.38
5×5×5
5×5×4
5×5×3½
5×5×3
5×5×2½
5×5×2
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
4.50
4.00
3.50
2.88
2.38
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
4.62
4.50
4.38
4.25
4.12
6×6×6
6×6×5
6×6×4
6×6×3½
6×6×3
6×6×2½
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
5.56
4.50
4.00
3.50
2.88
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.38
5.12
5.00
4.88
4.75
8×8×8
8×8×6
8×8×5
8×8×4
8×8×3½
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
6.62
5.56
4.50
4.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.62
6.38
6.12
6.00
10×10×10
10×10×8
10×10×6
10×10×5
10×10×4
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
8.62
6.62
5.56
4.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.00
7.62
7.50
7.25
12×12×12
12×12×10
12×12×8
12×12×6
12×12×5
12.75
12.75
12.75
12.75
12.75
12.75
10.75
8.62
6.62
5.56
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.50
9.00
8.62
8.50
14×14×14
14×14×12
14×14×10
14×14×8
14×14×6
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
12.75
10.75
8.62
6.62
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.62
10.12
9.75
9.38
16×16×16
16×16×14
16×16×12
16×16×10
16×16×8
16×16×6
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
14.00
12.75
10.75
8.62
6.62
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
11.62
11.12
10.75
10.38
18×18×18
18×18×16
18×18×14
18×18×12
18×18×10
18×18×8
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
8.62
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
12.62
12.12
11.75
20×20×20
20×20×18
20×20×16
20×20×14
20×20×12
20×20×10
20×20×8
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
8.62
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
14.50
14.00
14.00
13.62
13.12
12.75
22×22×22
22×22×20
22×22×18
22×22×16
22×22×14
22×22×12
22×22×10
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.00
15.62
15.00
15.00
14.62
14.12
24×24×24
24×24×22
24×24×20
24×24×18
24×24×16
24×24×14
24×24×12
24×24×10
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.50
16.00
16.00
15.62
15.12
 
Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Trụ sở: 136 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Chi nhánh: 100 Đường TA32, P. Thới An, Quận 12, TP.HCM
Tel: 08. 6259 3033 – 6259 3035 / Fax: 08. 6259 3038
Mobile: 0909.500.176 (Ms Ngân) - 0932-059-176 (Mr Trường) – 0973.852.798 (Ms Trang)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – YM/Skype: thepbaotin – www.thepbaotin.com

Tính trọng lượng thép

Ống tròn

Đường kính ngoài (mm)
Độ dày (mm)
Kg/6m

Ống hộp vuông - CN

Cạnh 1 (mm)
Cạnh 2 (mm)
Độ dày (mm)
Kg/6m

Video giới thiệu

Đối tác - Nhà cung cấp

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát - Thép Bảo Tín

 

cho thuê xe cẩu

Tải Catalogue

Công ty TNHH Thép Bảo Tín

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN
Mã số thuế: 0311458762
Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0932 059 176            Email: kinhdoanh@thepbaotin.com

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Thanh Ngân
Call: 0909 500 176
thanhngan@thepbaotin.com
Nhân viên kinh doanh
Mr Công Danh
Call: 0906 909 176
lecongdanh@thepbaotin.com
Thùy Dung - Sales
Ms Chang
Call: 0912 089 176
kinhdoanh88@thepbaotin.com
Ms Chang - Sales

Facebook Thép Bảo Tín

Go to top